fbpx
Evil

Duchowni odmówili posłuszeństwa Watykanowi i papieżowi. “Nie w naszym imieniu” obnaża zbrodniczą działalność kościoła RC, przemytu dzieci i pedofilii

4
10 minutes, 22 seconds Read

Były pastor protestancki ze Zjednoczonego Kościoła Kanady Kevin Annett, obnaża zbrodnie popełniane na Indianach kanadyjskich, jakich dopuszczano się w chrześcijańskich szkołach z internatem. Jak opisuje pisarz, około 150 tysięcy dzieci przeszło przez te szkoły w przeciągu ponad stu lat, a życie straciło 50 tysięcy. Jeszcze w 1993 roku, działało ostatnich siedem tych placówek. Trafiające tam dzieci, doznały piekła na ziemi za sprawą systematycznej przemocy fizycznej i seksualnej, elektrowstrząsów, medycznych eksperymentów, masowej sterylizacji, oraz śmierci…

Twitter/Madonna
Twitter/Madonna

Piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, a także aktywistka działająca w Internecie na szeroką skalę Yvonne Shamsan, od lat publikuje szokujące informacje dotyczące zbrodniczych działalności pedofilskich, jakich dopuszczają się najpotężniejsi tego świata.

Getting Adrenochrom

Mieszkająca w Stanach Zjednoczonych artystka, do dzisiaj pada ofiarą szykan, zastraszania i prób uciszenia. Yvonne Shamsan jednak nie poddaje się strachowi i rozpowszechnia drastyczne fakty, o których mainstreamowe media nie informują.

 

“Pontyfikalny sekret”, którego wyrzekli się przedstawiciele Kleru

Getting Adrenochrom

Kampania mająca na celu normalizację pedofilii przekonuje, że ci, którzy fantazjują o gwałcie na dzieciach, powinni być akceptowani, a ich pedofilskie skłonności są ich własną orientacją seksualną – thefreethoughtproject.com.

źródło: http://www.vatican.va

Yvonne Shamsan, prężnie działająca na różnych platformach internetowych, regularnie informuje swoich widzów i słuchaczy o zbrodniach pedofilii na swoich kanałach na YouTube. Jej tłumaczenie na język polski deklaracji duchownych, którzy odmówili w deklaracji z 23 września 2018 roku posłuszeństwa Watykanowi i papieżowi, jest wstrząsające i szeroko otwiera oczy. Kevin Annet, przez International Tribunal into the Church and State Crimes (Miedzynarodowy Trybunal do Spraw Zbrodni Stanu i Kosciola), przesłał artystce na adres mailowy treść deklaracji “Nie w naszym imieniu”. Do deklaracji został dołączony potężny załącznik, którym jest kopia polityki “Przestępstwo nagabywania”. Została ona zaadoptowana w Rzymie w 1929 roku, a potem przekazano ją dalej do zaadoptowania przez Katolików na Soborze Watykańskim w 1962 roku. Tłumaczenie na język polski tej swoistej instrukcji, pomaga zrozumieć ogrom zła, które od lat pęcznieje w Watykanie.

INSTRUKCJA NAJWYŻSZEGO ŚWIĘTEJ KONGREGACJI URZĘDU ŚWIĘTEGO
źródło: http://www.vatican.va

SŁUCHAJ AUDIO


Poniżej fragment instrukcji. Zachowano oryginalną pisownię:

(…)

61. „Ten, kto dopuścił się przestępstwa nagabywania…, powinien być zawieszony w odprawianiu Mszy świętej i słuchaniu spowiedzi sakramentalnej, a nawet, ze względu na wagę przestępstwa, uznany za niezdolnego do ich wysłuchania. Ma zostać pozbawiony wszelkich dobrodziejstw, godności, głosu czynnego i biernego, do tego wszystkiego uznany za niezdolnego, aw bardziej bolesnych przypadkach nawet poddany redukcji do stanu świeckiego [ degradatio ] ”. Tak stwierdza kanon 2368 § 1 Kodeksu [Prawa Kanonicznego].

62. W celu prawidłowego praktycznego stosowania tego kanonu przy określaniu, w świetle kanonu 2218 § 1, sprawiedliwych i proporcjonalnych kar wobec kapłanów skazanych za przestępstwo nagabywania, przy ocenie wagi należy wziąć pod uwagę w szczególności następujące kwestie: przestępstwa, a mianowicie: liczbę poszukiwanych osób i ich stan – na przykład osoby niepełnoletnie lub osoby specjalnie poświęcone Bogu na mocy ślubów zakonnych; forma nagabywania, zwłaszcza jeśli może być związana z fałszywą doktryną lub fałszywym mistycyzmem; nie tylko formalne, ale także materialne zdezorientowanie popełnionych czynów, a przede wszystkim związek nagabywania z innymi przestępstwami; czas trwania niemoralnego postępowania; powtórzenie przestępstwa; recydywa po upomnieniu i uparta złośliwość adwokata.

63. Należy uciekać się do skrajnej kary sprowadzenia do stanu świeckiego – co dla oskarżonego zakonnika można zamienić na sprowadzenie do statusu brata świeckiego [ Convus ] – tylko wtedy, gdy, biorąc wszystko pod uwagę, wydaje się oczywiste, że Oskarżony, w głębi swej złośliwości, nadużywając świętej posługi, z wielkim zgorszeniem dla wiernych i krzywdą dla dusz, osiągnął taki stopień zuchwalstwa i przyzwyczajenia, że ​​wydaje się, że po ludzku nie ma nadziei, lub prawie żadnej nadziei na jego poprawkę.

64. W takich przypadkach do właściwych kar dodaje się następujące sankcje dodatkowe, aby zapewnić pełniejsze i bezpieczniejsze osiągnięcie ich skutków, a mianowicie:

a) na wszystkich oskarżonych, którzy zostali skazani sądowo, mają być nałożone zbawienne pokuty, stosowne do popełnionych przewinień, nie jako substytut kar właściwych w rozumieniu kan. 2312 § 1, ale jako ich uzupełnienie, oraz pośród nich (por. kan. 2313) przeważają rekolekcje duchowe, które należy odprawiać przez określoną liczbę dni w jakimś domu zakonnym, z zawieszeniem odprawiania Mszy św. w tym okresie.

b) na oskarżonych, którzy zostali skazani i przyznali się, ponadto, w zależności od różnorodności spraw, należy nałożyć zrzeczenie się lekkiego lub silnego podejrzenia o herezję, które nagabywanie księży pociąga za sobą samą naturę przestępstwa, lub nawet o formalnej herezji, jeśli przypadkiem przestępstwo nagabywania było połączone z fałszywym nauczaniem.

c) Osoby zagrożone nawrotem choroby, a jeszcze bardziej recydywistami, mają podlegać specjalnemu nadzorowi (kan. 2311).

d) Ilekroć w rozważnym osądzie Ordynariusza wydaje się konieczne albo poprawienie przestępcy, usunięcie bliskiej okazji [grzechu], albo zapobieżenie lub naprawienie zgorszenia, należy dodać aby mieszkać w określonym miejscu lub zakaz z tego samego (kan. 2302).

e) Wreszcie, ponieważ ze względu na pieczęć sakramentalną nigdy nie można brać pod uwagę na forum zewnętrznym przestępstwa rozgrzeszenia wspólnika, jak to opisano w Konstytucji Sacramentum Poenitentiae , na końcu wyroku skazującego. do oskarżonego należy dodać upomnienie, że jeśli zwolnił współsprawcę, powinien zadbać o swoje sumienie, zwracając się do Świętej Penitencjarii.

65. Zgodnie z normą kan. 2236, § 3, wszystkie te kary, w zakresie, w jakim zostały nałożone przez prawo, nie mogą, jeśli zostały zastosowane przez sędziego z urzędu, zostać umorzone inaczej, jak tylko przez Stolicę Apostolską, za pośrednictwem Najświętszego Sakramentu. Kongregacja Świętego Oficjum. (…)

Deklaracja, jaką wystosowali przedstawiciele Kleru 23 września 2018 roku, jest stanowczą niezgodą na zbrodnie wykorzystywania i morderstw dzieci, oraz zatajania ich.

NIE W NASZYM IMIENIU
Legalna i Moralna Deklaracja oraz Zaprzysiężenie wykluczenia współpracy, wystosowane przez Zatroskanych Rzymsko Katolickich przedstawicieli Kleru
Wystosowane w Niedziele, 23 Września 2018
Jesteśmy grupa duchownych kościoła Rzymsko Katolickiego, którzy z czystym sumieniem nie są w stanie już dłużej współpracować i być powiązani z kryminalnymi, Anty-Chrześcijańskimi akcjami Watykanu i Papiestwa.
Odnosimy się tu w kwestii masywnego zatajenia brutalnych zbrodni przeciw dzieciom, zatajania zbrodni obecnie uznanego jako zasadę polityki kościelnej hierarchii: zbrodni, w kwestii których każdy Katolik będzie zmuszony utrzymywać zmowę milczenia.
Wzrastające eksponowanie, w światowych mediach, masywnej siatki przestępców w naszym kościele, współpracujących w przemytach, gwałtach, torturach i mordzie dzieci, i wyraźne zamieszanie papieża i seniorów kardynałów w ta siatkę przestępcza, zmusza nas do tego, aby każdy z nas dokonał wyboru. Ponieważ poprzez nasze codzienne powiazania z Kościołem Rzymu stajemy się powiązani z jego zbrodniami, według praw Boskich jak i ludzkich. Żadna papieska statua, żaden nakaz, nie są w stanie usprawiedliwić i rozgrzeszyć takich kryminalnych i grzesznych powiazań. Czy papież, czy ksiądz, my wszyscy musimy stanąć twarzą w twarz z Bogiem i odpowiedzieć za nasze akcje i za nasza bierność/ignorancje. Musimy tez odpowiedzieć według Prawa.
Według prawa, każdy – włączając wyświeconego księdza – może być osadzony i skazany za zranienie dziecka, czy pozwalanie na to tym, którzy to czynią, oraz ukrywanie ich.

Evil
Evil

Stąd jako Katolicy jesteśmy winni i winni osadzenia, zgodnie z naszą własną polityką kościoła, znaną jako Crimen Sollicitationas (1929) (współpraca w zbrodni), która wymaga, abyśmy zatajali dowody zbrodni na dzieciach dokonane w kościele, nie powiadamiali policji o tych zbrodniach i uciszali ofiary. Ta polityka odnosi się do zbrodni gwałtu na dzieciach jako do “pontyfikalnego sekretu”, który, jeśli ujawniony, będzie to ujawnienie skutkowało w ekskomunice każdego szczerego katolika, który złożył doniesienie o takiej zbrodni. Taki dziwaczny i nieludzki status to masywna, kryminalna konspiracja, według zasad której my wszyscy zasługujemy na areszt i wyrok.

Z tej przyczyny, jako moralne istoty i naśladowcy Jezusa Chrystusa, nie możemy już więcej przynależeć do tej zmowy i wymuszanego milczenia, do którego jesteśmy zmuszani przez kryminalny, kościelny reżim, który postawił swoje pieniądze i władzę ponad wartość życia i bezpieczeństwa dzieci. Bo czyż nasz Pan nie powiedział: “Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych mnieście uczynili !”, oraz “Ktokolwiek by się stal powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go…” ?
Sad Chrystusa na tych, którzy ranią dzieci jest taki sam jak nasz.
Stad, dnia dzisiejszego, publicznie odłączamy się od jakiejkolwiek przynależności i współpracy z leaderami kościoła Rzymskiego, i od naszych ślubowań posłuszeństwa biskupom i papieżowi. Nie będziemy posłuszni nigdy więcej Crimen Sollicitationas / Solicytacji w Zbrodni i jej wymaganiu pośredniczenia w gwałtach i mordach dzieci.

Według Praw Boga i Człowieka jesteśmy zobowiązani zawsze chronić dzieci i sądzić ich oprawców, nie tylko kiedy to jest korzystne.
W konsekwencji tego zaprzysięgamy siebie do następującego, wiernego kursu akcji:
1. Będziemy aktywnie ujawniać i zgłaszać do naszych kongregacji, policji i mediów każdą przemoc i zbrodnie przeciw dzieciom, wśród naszych parafii, diecezji i społeczności, niezależnie od polityki kościoła.
2. Będziemy ujawniać i zgłaszać do naszych kongregacji, policji i mediów imienia każdego w strukturze kościoła, kto rani dziecko i przyzwala na taka zbrodnie, i kto ja ukrywa, niezależnie od ich rangi i pozycji w kościele.
3. Jako wyświęceni księża i duchowni, odmówimy podawania Komunii Świętej i jakichkolwiek sakramentów kościoła komukolwiek powiązanemu z takimi zbrodniami. Odmówimy także przyjmować finansowych profitów i datków od takiej osoby.

4. Jeśli będziemy zmuszani przez naszych przełożonych do ukrywania takich zbrodni, lub jeśli będziemy karani za postepowanie zgodnie z naszym sumieniem i Prawem, odseparujemy się od tych oficjeli, i będziemy kontynuować naszą pastoralną i sakramentalną służbę z dala od hierarchii kościoła, w oddzielnych kongregacjach, w imię Chrystusa Jedynie – Chrystusa Jedynego.
5. Aktywnie będziemy docierać do naszych bliźnich w służbie duchowej, do wszystkich katolików w naszej społeczności, nakłaniając ich, aby do nas dołączyli i wzięli takie same zaprzysiężenie Odmowy Współpracy i byli świadkami przeciw Anty-Chrystusowemu reżimowi, który rządzi naszym kościołem.
Nasza wiara jest wiara w Boga, a nie człowieka. Bóg tak chce i tak jest uczynione.

Podpisane i Opublikowane 23 Września, 2018 przez uświęconych duchownych Kościoła Katolickiego w Ameryce, Kanadzie, Irlandii, Anglii, Francji, Holandii, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech. Proszę, dzielcie się z innymi ta deklaracja. Została ona przekazana mediom głównym. Zapraszamy wszystkich duchownych i członków kościoła do współpracy i uznania tego postanowienia. Możecie się z nami kontaktować pod emailem:
congregationalcovenant@gmail.com


Yvonne Shamsan

ARVE Error: need id and provider

YouTube/Shamsan Yvonne

Zobacz także:

Psychologia zniewolenia, która działa do dzisiaj – „korzyści wystarczy obiecać i wcale nie trzeba nic dawać”

Niezwykłe wydarzenie podczas transmisji na żywo. Edyta Górniak i Rafał Brzozowski rozmawiali o przygotowaniach do Eurowizji. „COŚ” nie pozwalało im na pewien temat

 

 

 

Powiązane posty

4 Comments

%d bloggers like this: